SEEDING FACEBOOK
Seeding facebook là hành động sử dụng các nick ảo facebook do mình lập ra nhằm điều hướng, định hướng khách hàng khi bán hàng facebook, Seeding giúp khách hàng hiểu rõ và tin tưởng hơn sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp
Danh sách các dịch vụ
+ Tăng Like cho bài viết trên Fanpage bằng User thật [ 100 đ / Like ]
+ Tăng Like cho bài viết trên Fanpage bằng Token [ 50 đ / Like ]
+ Tăng Share cho bài viết của nick cá nhân hoặc Fanpage bằng User thật [ 300 đ / Share ]
+ Tăng Share ảo cho bài viết của nick cá nhân hoặc Fanpage [ 50 đ / Share ]
+ Tăng Comment cho bài viết của Fanpage bằng User thật [ 800 đ / Comment ]
+ Tăng Vote 5 sao + Review cho Fanpage bằng User thật [ 3000 đ / Vote + Review ]
+ Dịch vụ đổi tên Fanpage [ 200 K / Fanpage ]
+ Mua gói Like Buff theo tháng [ Liên hệ ]
+ Mua gói Auto Like theo tháng [ Liên hệ ]

Danh sách các công cụ
+ Lọc Email, SDT từ bài post trên Fanpage, Group, profile [ Miễn Phí ]
+ Lọc UID từ bài post trên Fanpage, Group, profile [ Miễn Phí ]
+ Công cụ gửi yêu cầu kết bạn theo UID [ Đang phát triển ]
+ Công cụ gửi tin nhắn bạn theo UID [ Đang phát triển ]
+ Công cụ thêm bạn bè vào Group [ Đang phát triển ]
+ Công cụ mời bạn bè like Fanpage [ Đang phát triển ]

LIÊN HỆ


Bạn đang có vấn đề trong việc seeding ?

Seeding như thế nào cho hiệu quả